Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie

Ak chcete aktívne využívať, nakupovať v našom elektronickom obchode, žiadame Vás aby ste si pozorne prečítali naše Všeobecné Obchodné Podmienky (v ďalšom: VOP) a využívali naše služby len v tom prípade, ak s VOP v plnom rozsahu súhlasíte. Tento dokument si môžete pozrieť aj vo formáte PDF.

Tieto VOP stanovujú práva a povinnosti medzi T&M Trade s.r.o (v ďalšom: Predávajúci) ako predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.dalekohladium.sk a kupujúcim (v ďalšom: Kupujúci). (Predávajúci a Kupujúci v ďalšom: Zmluvné strany). VOP sa vzťahujú na kúpu, dodávku tovaru, reklamácie vád tovaru a služby uskutočňované prostredníctvom elektronického obchodu www.dalekohladium.sk. VOP nijak neobmedzujú práva Kupujúceho stanovené platnými právnymi predpismi SR.

V elektronickom obchode www.dalekohladium.sk nájdete ďalekohľady, mikroskopy a ich príslušenstvo. Podrobnejšie informácie o ponúkaných tovaroch si môžete vyhľadať na webových stránkach výrobcov. Za prípadné nepresnosti v popise výrobku v slovenskom jazyku nepreberáme zodpovednosť. Takisto nepreberáme zodpovednosť za výrobcom spôsobené nezrovnalosti s popisom tovaru, napriek tomu robíme maximum preto, aby popis výrobku v slovenskom jazyku obsahoval najaktuálnejšie informácie. Fotografie tovarov sú ilustračné.

Ceny zobrazené na webovej stránke sú konečné. Nie sme platcami DPH. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a náklady doručovania zakúpeného tovaru podľa bodu 2. týchto VOP. Ceny platia pre 1 ks tovaru ak nie je uvedené inak. Ceny zobrazené pri konkrétnom výrobku nepredstavujú záväznú cenovú ponuku. Predajca nie je povinný predať tovar za cenu, ktorú zverejnil omylom z dôvodu zjavnej tlačovej chyby (napr. 1 euro, 0 euro). Ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru, kupujúci má právo odstúpiť od kúpy (kúpnej zmluvy).

1.1. Informácie o prevádzkovateľovi

Elektronický obchod www.dalekohladium.sk prevádzkuje spoločnosť T&M Trade s.r.o ktorej údaje sú nasledovné:

 • Sídlo: Poštová 149/32, 07672 Vojany, Slovenská Republika
 • DIČ: 2024088616
 • IČO: 47764538
 • IČ DPH: SK 2024088616
 • Zapísané v obchodnom registri súdu: Nitra
 • IBAN: SK88 7500 0000 0040 3023 8464
 • SWIFT (BIC): CEKOSKBX
 • Elektronická adresa: info@dalekohladium.sk

2.1. Možnosti dopravy

Náklady na dopravu tovaru závisia od zvoleného spôsobu dopravy:

 • doprava Poštou: poštou doporučujeme posielať tovar menších rozmerov a nižšej hodnoty.

 • doprava Prepravnou spoločnosťou GLS: Keďže kuriér Vám bude tovar doručovať v pracovnej dobe, prosíme Vás uvádzajte dodaciu adresu na ktorej budete Vy alebo Váš rodinný príslušník v tejto dobe zastihnuteľný.

  Vzhľadom na to, že prepravná spoločnosť funguje úplne nezávislo od nás, nemáme žiadny dosah na to, v ktorej časti dňa Vám tovar doručí. (voľbou dňa podania vieme ovplyvniť len predpokladaný deň doručenia). Nevieme ovplyvniť ani to, či Vám kuriér pred doručovaním zatelefonuje. Ak si želáte dohodnúť podrobnosti ohľadom miesta alebo času dodania tovaru, kontaktujte priamo prepravnú spoločnosť GLS.

2.2. Dodacia lehota

Ak je objednávaný tovar na sklade, tento odovzdávame dopravcovi do 1-5 pracovných dní. Prepravcovia doručujú tovar 1-2 pracovné dni. O dodacej lehote tovaru, ktorý nie je na sklade, Predávajúci informuje Kupujúceho emailom alebo telefonicky. Kupujúci počas doby naskladnenia tovaru môže kedykoľvek od kúpy odstúpiť, prípadnú vopred zaplatenú sumu mu je Predávajúci povinný vrátiť najnekôr do 30 dní. Kupujúci akceptuje, že v takomto prípade nebude požadovať od Predávajúceho navyše odškodnenie alebo náhradu škody.

Kvôli rýchlym zmenám stavu skladových zásob sa môže stať, že tovar označený „skladom” už skladom nie je. Za takúto chybu Predávajúci nenesie zodpovednosť, po zistení chyby je Predávajúci povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Kupujúceho.

2.3. Náklady na dopravu

Tovar – v závislosti na rozmeroch a hmotnosti – delíme tovar do dvoch skupín a v závislosti na tomto delení sa odvíjajú aj náklady na dopravu:

Malé balíky: do tejto kategórie patrí príslušenstvo k astronomickým ďalekohľadom, binokuláre, menšie mikroskopy a doplnky.

 do 100 eurnad 100 eur
Packetado 80 eur – 4 eurnad 80 eur – ZDARMA
Slovenská pošta – dodanie na poštu4 eurZDARMA
Slovenská pošta – dodanie na adresu4 eurZDARMA
GLS7 eurZDARMA

Veľké balíky: do tejto kategórie patria astronomické ďalekohľady a väčšie mikroskopy.

GLS9 eur

Pri objednávke na dobierku do 500 eur je príplatok 1.50 eur, do 1200 je príplatok 2 eur, nad 1000 eur 12 eur.

2.5. Spôsoby platby

 • Dobierka: pri prevzatí tovaru zaplatíte za tovar a dopravu kuriérovi alebo pracovníkovi pošty. Dobierka zvyšuje dopravné náklady a preto Vám doporučujeme platiť vopred bankovým prevodom.
 • Bankový prevod: pri platbe prevodom zaplatíte za tovar aj dopravu z pohodlia domova a znížite aj sumu dopravných nákladov. Tovar zasielame po prijatí platby na náš účet.
 • Platby online kartou: Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o kreditnej karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo jeho povolenia je H-EN-I-1064/2013.
 • Zľavový kupón : Zľavový kupón viete uplatniť iba v prípade, ak objednávka bola zaplatená bankovým prevodom, alebo online kartou. (Neplatí pre objednávky na dobierku)

3. Vrátenie tovaru, záručné a reklamačné podmienky

3.1. Záručná doba

V súlade s právnymi predpismi platnými v SR (§ 620 Občianskeho zákonníka) poskytujeme na všetok ponúkaný tovar – ak nie je uvedené inak – záruku minimálne 2 roky (24 meisacov) . Počas trvania záručnej doby sa Predávajúci zaručuje, že sa tovar bude dať riadne užívať. Záruka sa dá uplatniť v servise vyznačenom v záručnom liste, alebo u Predávajúceho. Pre uznanie záruky je nutné predložiť záručný list alebo doklad o kúpe.

Doručenie vadného tovaru do servisu alebo Predávajúcemu je povinnosťou Kupujúceho. Ak už nie je možnosť vadný výrobok opraviť alebo vymeniť za bezchybný, Predávajúci vráti Kupujúcemu cenu tovaru – v tomto prípade Kupujúci súhlasí s tým, že nebude od Predávajúceho požadovať úhradu ďalších nákladov ako ušlý zisk, odškodnenie a pod. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

Dôvody zakladajúce zánik záruky:

 • Prestavba, úprava, neodborná manipulácia (hlavne poškodenia spôsobené nesprávnym používaním), nesprávne skladovanie, nesprávne prepravovanie, živelná pohroma.
 • Poruchy elektroniky spôsobené nesprávnym napájaním.
 • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie.

3.2. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy: V zmysle právnych predpisov platných v SR (Zákon č.102/2014) má Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo uzatvorenia zmluvy bez udania dôvodu. Úmysel odstúpiť od zmluvy je Kupujúci povinný oznámiť emailom alebo písomne do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru Kupujúcim alebo inou osobou a následne do 14 dní je Kupujúci povinný doručiť (odoslať) tovar späť Predávajúcemu.

 • Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy sa dá uplatniť len na tovar, ktorý obsahuje aj kompletné originálne balenie a všetko príslušenstvo. (Nevyžadujeme v prípadoch keď sa tovar dodal už Kupujúcemu bez originálneho balenia alebo príslušenstva.)
 • Právo na odstúpenie od zmluvy slúži len na vyskúšanie výrobku, nie na jeho používanie.
 • Hodnotu tovaru vráteného poštou alebo prepravnou spoločnosťou prevedieme Kupujúcemu do 14 dní na ním spresnený bankový účet. Tovar zaslaný nazad dobierkou nepreberáme. Kupujúci má nárok na vrátenej kúpnej ceny tovaru a účtovaných prepravných nákladov v hodnote najlacnejšej formy doručenia, ktorú ponúkame.

3.3. Riešenie sťažností

Prípadnú sťažnosť môže kupujúci podať ústne (telefonicky) alebo písomne. Ústne podanú sťažnosť sa pokúsi predávajúci vyriesiť ihneď k spokojnosti zákazníka. Ak Kupujúci s riešením sťažnosti nesúhlasí, môže zaslať Predávajúcemu písomnú sťažnosť obsahujúcu meno, kontaktné údaje a predmet sťažnosti. Predávajúci najneskôr do 30 dní zašle Kupujúcemu písomnú odpoveď obsahujúcu spôsob vyriešenia sťažnosti.

4. Výmena tovaru

Predávajúci poskytuje na všetok tovar lehotu 30 dní na výmenu tovaru. Vrátiť je možné len nepoužívaný tovar, ktorý je v originálnom nerozbalenom obale a s dokladom o kúpe. Predávajúci umožní výmenu tovaru za akýkoľvek iný tovar z ponuky alebo za nákupné poukážky. Vrátenie tovaru sa nevzťahuje na nákupné poukážky. Doručenie tovaru Predávajúcemu je povinnosťou kupujúceho, ktorý znáša aj náklady na doručovanie.

Lehota na vrátenie tovaru nebráni právu kupujúcemu odstúpiť od zmluvy v zmysle platných právnych predpisov SR.

5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 odst. 1 písm. n) 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská Obchodná Inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99, pričom bližšie podmienky a spôsob riešenia sú uvedené na webe: www.soi.sk.

Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/, je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Živnostenský úrad.

Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.