Mélyég-objektumok megfigyelése szűrőkkel

A mély-ég objektumok rengeteg kihívást jelentenek a megfigyelőnek, mivel gyakran halványak, ezáltal a finom részletek megpillantása sok türelmet igényel. A mély-ég szűrővel ezt meg tudjuk könnyíteni, ám a választás nem egyszerű: UHC, OIII vagy melyik szűrő a leghatékonyabb?

Az alábbiakban egy összefoglalót olvashatunk különféle típusú mély-ég szűrőkkel végzett megfigyelésekről. A használt műszer egy 25 cm-es f5.6-os Newton távcső volt 59x, 70x, 141x-es nagyításokkal, illetve időnként szabad szemes megfigyelést alkalmaztunk a szűrőket kézben tartva. A használt szűrők a Lumicon Deep-Sky, UHC, OIII és H-Beta voltak egy Lumicon szűrőváltóban, mely lehetővé tette a szűrők közötti gyors váltást, megkönnyítve, illetve pontosítva a megfigyeléseket. A szabad szemes határmagnitúdó 6.5 és 7.0 között változott.

Kétféle megközelítést használtunk a szűrők teljesítményének mérésére. Minden esetben 0 és 5 között pontoztuk a szűrőket attól függően, milyen mértékben segítették az objektum megfigyelését, vagyis mennyire tették kontrasztosabbá, növelték a kiterjedését, illetve mennyi új részletet hoztak elő. Mindez természetesen szubjektív, ám nagy átlagban úgy gondoljuk, elfogadható megoldás.

Pontozási szempont:

(5): szűrő használata hatalmas javulást jelent
(4): szűrő használata jelentős javulást jelent
(3): szűrő használata mérsékelt javulást jelent
(2): szűrő használata csekély javulást jelent
(1): szűrő használata semmi javulást nem jelent, sőt némileg akár ront is a látványon
(0): a szűrő használata sokat ront a látványon. (Az objektum alig, vagy egyáltalán nem látható)

Eredménytáblázat:

Szűrő Pontszám Átlag
UHC 284 3.51
OIII 257 3.17
Deep-Sky 178 2.20
H-Beta 112 1.38

A második módszer az értékelésre még inkább szubjektív, mivel egy – jórészt személyes benyomáson alapuló – ajánlást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy egy adott objektum esetén melyik szűrő teljesít legjobban. Abban az esetben, amikor kétféle szűrő közel egyformán javítja az objektum megjelenését, az ajánlás mindkét szűrőt tartalmazza, első helyen azt, amelyik jobban elnyerte a tetszésünket.

Ajánlások alapján:

Szűrő Elsőként ajánlva Másodikként NEM ajánlott Összes ajánlás
UHC 34 39 73
OIII 32 19 7 51
Deep-Sky 7 2 9
H-Beta 10 2 36 12

Konklúzió

Az eredmények azt mutatják, hogy nagy általánosságban az UHC és az OIII szűrők segítik a ködök megfigyelését, s a kettő közül inkább az UHC szűrő ajánlható, amennyiben egy szűrő beszerzésére van csak mód. Legtöbb esetben az UHC szűrő az OIII szűrőnél némileg nagyobbá, jobban láthatóvá teszi az emissziós ködök kiterjedését, ám az OIII szűrő jobban segít a kis kontrasztú területek kiemelésében. Az OIII szintén hatásosabb a kis planetáris ködök esetében, míg a H-béta szűrő lerontja ezek látványát. A H-béta szűrők kevés objektum esetén hatékonyak, ám ilyenkor azok esetében társainál több részletet hoz elő. A Deep-Sky szűrő majdnem minden objektum esetén hozott kismértékű javulást, de csak ritkán jelentett látványos eredményt.

Részletes eredmények

[A lenti linken közel 100 objektumról készült megfigyelés található. Itt csak a legismertebb objektumokról készült tapasztalatokat gyűjtöttük össze. Sz.L]

M1 Tau SNR (Rák-köd)
Deep-Sky: (3) Növeli az objektum kontrasztját
UHC: (4) A sötét háttér előtt halvány, foszlányszerű peremterületek tűnnek elő.
OIII: (3) Halványabb, valamivel kisebb és kerekebb, mint UHC szűrőben, de némi szálas szerkezet továbbra is megfigyelhető a széleken, illetve a köd felületén
H-Beta: (0) alig látható.
Ajánlás: UHC/Deep-Sky

M8 Sgr DF (Laguna-köd)
Deep-Sky: (3) Kis növekedés a kontrasztban, némileg több ködösség látszik, mint szűrő nélkül.
UHC: (5) Hatalmas növekedés kontrasztban és a külső területek láthatóságában. A köd sokkal nagyobb (közel 1 fok) kiterjedésűnek látszik, és újabb részletek jönnek elő különösen a külső részeken.
OIII: (5) Valamivel halványabb, mint UHC szűrőn keresztül, de annál némileg több kontrasztot hoz elő. A fényesebb területek halvány vörös árnyalatban látszanak. Talán ez a szűrő ajánlható fényszennyezett helyekre.
H-Beta: (2) Jelentősen halványabb az objektum.
Ajánlás: UHC/OIII

M27 Vul PL (Dumbell-köd)
Deep-Sky: (3) Némileg jobban látszanak a köd két oldalán levő „szárnyak”, de maga az objektum kicsit halványabb.
UHC: (5) Nagy javulás kontrasztban és a külső régiók láthatóságában. A „szárnyak” könnyen jönnek, a belső részek fényesebbek és érdekes, halvány zöldes szint mutatnak.
OIII: (4) Halványabb, mint UHC szűrőben, de a centruma több kontrasztot, részletet mutat. A „szárnyak” továbbra is viszonylag könnyen látszanak.
H-Beta: (1) Alig látszik az objektum.
Ajánlás: UHC (OIII szintén segít a belső területek részleteinek előhozásában)

M42 Ori DF (Orion-köd)
Deep-Sky: (3) Mérsékelt javulás kontrasztban, némileg növeli a köd kiterjedését.
UHC: (5) Hatalmas növekedés kontrasztban, közvetlen látással is meglehetősen könnyen észre lehet venni kékes és zöldes árnyalatú részleteket.
OIII: (4) A külső részek halványabbak, mint UHC szűrőben, ám különösen a belső részeken a jobb kontrasztnak köszönhetően részletgazdagabb. Kékes és helyenként vöröses árnyalat figyelhető meg.
H-Beta: (3) A halvány, külső részek eltűnnek, a belső részek azonban továbbra is részletgazdagok, helyenként némi vörös árnyalattal.
Ajánlás: UHC/OIII

M57 Lyr PL (Lyra gyűrűsköd)
Deep-Sky: (2) Némileg sötétebbé teszi a hátteret, valamint felsejlik nagyon halvány ködösség a gyűrű végeinél, de egyébként nem sokat segít.
UHC: (4) Meglehetősen elhalványítja a hátteret és a csillagokat, és előhoz némi ködösséget a gyűrű belsejében, valamint felsejlik halvány ködösség a gyűrű peremének külső részén.
OIII: (4) Még jobban csökkenti a köd és a háttér fényességét, de kis kontrasztnövekedés még megfigyelhető. A külső burok elfordított látással éppen látszik.
H-Beta: (O) Alig látszik.
Ajánlás: UHC/OIII (Az objektum kicsi és fényes, így nem jelent hatalmas előrelépést a szűrők használata, de az UHC némileg javít a megjelenésen.)

M97 Uma PL (Bagoly-köd)
Deep-Sky: (2) Némi javulás kontrasztban, a szemek felsejlenek.
UHC: (4) Sokkal nagyobb a kontraszt, mint Deep-Sky szűrővel. Az egyik szem jól látszik, a másik bizonytalanul jön.
OIII: (5) Az UHC-hez képest is további kontrasztnövekedés vehető észre. Mindkét szem jól látszik, a külső perem szabálytalan struktúrája is bizonytalanul felsejlik.
H-Beta: (0) Gyakorlatilag eltünteti az objektumot.
Ajánlás: OIII/UHC

NGC 2237-9 Mon DF (Rosetta-köd)
Deep-Sky: (2) Némi javulás kontrasztban, de a ködösség továbbra is csak egy diffúz gyűrű bizonytalanul látszó szabálytalan struktúrával a központi nyílthalmaz körül.
UHC: (5) Jelentős növekedés kontrasztban, a peremterületek kiterjedése megnő, és némi felületi inhomogenitás vehető észre. A köd szabad szemmel is megfigyelhető a szűrőn keresztül.
OIII: (5) Az UHC-hez képest is tovább javul a kontraszt, még több sötét terület látszik a köd felületén, ám a köd mérete kisebbé válik.
H-Beta: (1) Sokkal halványabb, mint szűrő nélkül.
Ajánlás: OIII/UHC

NGC 2392 Gem PL (Eskimó-köd)
Deep-Sky: (2) Némileg javul a látvány a két burok közül a külső könnyebben látszik
UHC: (4) Sötétebbé teszi a hátteret, mindkét burok viszonylag könnyen látszik.
OIII: (4) Teljesen fekete a háttér, a kontraszt az UHC-nél is jobb, de a két burok majdnem egybeolvad. A központi csillag jelentősen halványabb.
H-Beta: (0) Sokkal halványabb, mint a többi szűrővel.
Ajánlás: OIII/UHC

NGC 6960-95 Cyg SNR (Fátyol-köd)
Deep-Sky: (3) A köd könnyebben látható, az ív mindkét oldal látható.
UHC: (4) Jelentős kontraszt- és részletnövekedés látható. Némi szálas szerkezet rendkívül jól látszik a gyűrű ívekben, valamint felsejlik a belső területek szerkezete.
OIII: (5) Hatalmas növekedés kontrasztban és részletgazdagságban. Mind a gyűrűívekben, mind a belső részeken rendkívül szép szálak figyelhetők meg, az egész objektumot hasonlóvá téve, mint a jól ismert fénykép felvételeken.
H-Beta: (1) Nagyon halvány.
Ajánlás: OIII (az UHC szűrő is segít, de nem annyira, mint az OIII)

NGC 7000 Cyg DF (Észak-Amerika köd)
Deep-Sky (2): A köd alakja jobban látszik, mint szűrő nélkül, de nem hoz jelentős javulást.
UHC: (5) Igen jelentősen növeli az objektum kontrasztviszonyait. „Florida” és „Mexikó” meglehetősen könnyen látszik.
OIII: (4) Némi kontrasztjavulás megfigyelhető, de halványabb, mint UHC szűrőben
H-Beta: (3) Részletek szempontjából hasonló, mint OIII szűrőben, csak még halványabb.
Ajánlás: UHC/OIII (UHC-ben fényesebb, de OIII-ban több részlet látszik).

NGC 7293 Aql PL (Helix-köd)
Deep-Sky: (2) nagy és halvány, nagyjából kör alakú folt némileg sötétebb belső középponttal. Nem sokkal látszik könnyebben, mint szűrő nélkül.
UHC: (4) Jelentős javulást hoz, némi szerkezeti részlet előjön.
OIII: (5) Az UHC szűrőhöz képest is nagyobb a kontraszt, a külső részek szálas szerkezete felsejlik. Halványabb, mint UHC szűrőben, de részletgazdagabb.
H-Beta: (0) Alig látszódik.
Ajánlás: OIII/UHC

IC 434 Ori DF (Lófej-köd)
Deep-Sky: (2) Alig hoz javulást. A lófej nagyon bizonytalanul, mindössze halvány sötét öbölként látszódik az IC 434-ben. Igen nehéz objektum, nagyon sötét és tiszta eget igényel.
UHC: (3) Jelentős javulást hoz a látványban, a Lófej-köd gyengén látszik, elfordított látással beugrik a jellegzetes lófej alak.
OIII: (0) A lófej nem látszik, maga a köd is alig.
H-Beta: (4) Maga a köd továbbra is halvány, a lófej forma viszonylag könnyen látszik, az UHC-nél is kontrasztosabban. Az IC 434 keleti pereme fényesebbnek tűnik.
Ajánlás: H-béta

David Knisely

Fordította: Szarka Levente

A cikk eredetije elérhető itt.